Sumovideo dokumentatsioon


Alustamine

Liides

support-video.interface-copy

Eksport

support-video.export-copy

Võta tagasi / tee uuesti

support-video.undo-redo-copy


Rajad

Jälgib kasutajaliidese liidest

support-video.tracks-ui-interface-copy

Jälgib põhitõdesid
Lisa rada

support-video.add-track-copy

Järjestage rajad ümber

support-video.reorder-tracks-copy

Raja muutmine

support-video.edit-track-copy

Raja duplikaat

support-video.duplicate-track-copy

Eemalda rada

support-video.remove-track-copy

Raja pikkuse muutmine

support-video.edit-track-len-copy


Lisa tekst

Teksti seaded

support-video.text-settings-copy


Lisage muusika

Heliseaded

support-video.audio-settings-copy


Lisa pilt

Pildi seaded

support-video.image-settings-copy


Lisa video

Video seaded

support-video.video-settings-copy