Dokumentacija Sumovideo


Kako začeti

Vmesnik

support-video.interface-copy

Izvozi

support-video.export-copy

Razveljavi / Ponovi

support-video.undo-redo-copy


Skladbe

Sledi vmesniku uporabniškega vmesnika

support-video.tracks-ui-interface-copy

Sledi osnovam
Dodaj skladbo

support-video.add-track-copy

Preurejanje skladb

support-video.reorder-tracks-copy

Uredi skladbo

support-video.edit-track-copy

Podvojena skladba

support-video.duplicate-track-copy

Odstrani skladbo

support-video.remove-track-copy

Uredi dolžino skladbe

support-video.edit-track-len-copy


Dodaj besedilo

Nastavitve besedila

support-video.text-settings-copy


Dodajte glasbo

Zvočne nastavitve

support-video.audio-settings-copy


Dodaj sliko

Nastavitve slike

support-video.image-settings-copy


Dodaj video

Video nastavitve

support-video.video-settings-copy