Sumovideo-dokumentation


Komma igång

Gränssnitt

support-video.interface-copy

Exportera

support-video.export-copy

Ångra göra om

support-video.undo-redo-copy


Spår

Spårar gränssnitt för gränssnitt

support-video.tracks-ui-interface-copy

Spårar grunderna
Lägg till spår

support-video.add-track-copy

Ordna om spår

support-video.reorder-tracks-copy

Redigera spår

support-video.edit-track-copy

Dubblett spår

support-video.duplicate-track-copy

Ta bort spåret

support-video.remove-track-copy

Redigera spårlängd

support-video.edit-track-len-copy


Lägg till text

Textinställningar

support-video.text-settings-copy


Lägg till musik

Ljudinställningar

support-video.audio-settings-copy


Lägg till bild

Bildinställningar

support-video.image-settings-copy


Lägg till video

Videoinställningar

support-video.video-settings-copy